i
i

Wedstrijdkleding

De wedstrijdkleding, zoals shirts en trainingsjasjes, wordt door de vereniging ter beschikking gesteld. De trainingsjasjes dienen in ieder geval voor aanvang van de wedstrijden in de zaal gedragen te worden. Het trainingsjasje mag gedragen worden bij de training maar niet tijdens andere gelegenheden zoals vrijetijdsbesteding. De wedstrijdkleding is eigendom van de vereniging en moet wanneer BEO dit vraagt, worden ingeleverd.

Huur shirt en trainingsjasje:
Jaarlijks wordt er een bedrag van € 10,- voor huur van een shirt en trainingsjasje gelijktijdig met de contributie geïnd. Voor enkel een volleybalshirt bedraagt de huur € 5,- per jaar. De eigen bijdrage dient om shirts en trainingsjasjes op den duur te kunnen vervangen.

Borg trainingsjasje:
Voor een trainingsjasje moet € 20,- borg worden betaald. Deze borg is door de vereniging ingesteld om er voor te zorgen dat de wedstrijdkleding met zorg wordt behandeld en volledig en schoon weer wordt ingeleverd. Mocht dit niet het geval zijn, dan heeft de vereniging het recht om (een deel van) de borg in te houden.

Naam

Adres

Telefoon

Anna Altenburg

Middenpaed 11, Bakhuizen