i
i

Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) voor de afdeling gymnastiek is verantwoordelijk voor het beheer van de gympakjes voor de jeugd.
De TC voor de afdeling gymnastiek bestaat uit de volgende personen:

Naam

Adres

Telefoon

Zie bestuur bij algemeenGrytsje van Dam

alleen gympakjes

Bakwei 53, Bakhuizen

06-12325290