i
i


Teams

Per seizoen worden de teams opnieuw samengesteld door het Bestuur in samenwerking met de Technische Commissie en de Trainers. Wijzigingen in de teamindeling worden zoveel mogelijk besproken met de betrokken leden. Bij langdurige afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte, zwangerschap kan het soms noodzakelijk zijn plaatsing in het eigen team te herzien. Ook halverwege de competitie is een wijziging mogelijk.

Voor de teamindeling geldt de onderstaande leeftijd (peildatum 30 september):

  • Senior: 18 jaar en ouder
  • Aspirant A: 16 of 17 jaar
  • Aspirant B: 14 of 15 jaar
  • Aspirant C: 12 of 13 jaar
  • Mini's/CMV: Vanaf 7 jaar of groep 4