i
i

Lidmaatschap

Wilt u ook lid worden van de badmintonclub bij Sportfederatie BEO? U bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier Download of u kunt contact opnemen met iemand van de Technische Commissie of van het Bestuur.

Weet u het nog niet helemaal zeker? Dan mag u het ook eerst even proberen. U mag kosteloos twee keer mee doen. Hiervoor kunt u contact opnemen met iemand van de Technische Commissie.

De contributie bedraagt per seizoen:
Leden tot 18 jaar: € 65,--
Leden 18 jaar en ouder: € 110,--

Naast de contributie krijgt ieder seniorlid ieder jaar een aantal loten van de Grote Clubactie om te verkopen. Hiermee wordt extra geld voor de club gegenereerd om zodoende de contributie laag te houden. Dit bedrag wordt tegelijk met de contributie geïnd.

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar. In principe bent u voor één jaar lid van de vereniging. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd. Wilt u opzeggen, dan zult u dit voor 1 juni van het lopende jaar moeten doen. Opzegging gedurende het boekjaar is alleen mogelijk in geval van ziekte of verhuizing.