i
i

Lidmaatschap

Wilt u ook volleyballen bij Sportfederatie BEO? U bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier Download of u kunt contact opnemen met iemand van de Technische Commissie of het Bestuur.

Weet u het nog niet helemaal zeker? Dan mag u het ook eerst even proberen. U mag kosteloos twee keer meetrainen met één van de teams. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Technische Commissie.

De contributie bedraagt per seizoen:

  • Leden tot 18 jaar: € 65,-
  • Leden 18 jaar en ouder: € 110,-

Naast de contributie krijgt ieder volleybal-lid ieder jaar een aantal loten van de Grote Clubactie om te verkopen. Hiermee wordt extra geld voor de club gegenereerd om zodoende de contributie laag te houden. Dit bedrag wordt tegelijk met de contributie geïnd.


Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar. In principe bent u voor één jaar lid van de vereniging. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd. Wilt u opzeggen, dan zult u dit voor 1 juni van het lopende jaar moeten doen. Opzegging gedurende het boekjaar is alleen mogelijk in geval van ziekte of verhuizing.


Teamgeld

Volleyballers die wedstrijden spelen moeten elk seizoen teamgeld betalen. Dit betreft een afdracht aan de NeVoBo. Deze bedragen worden elk seizoen opnieuw bepaald, afhankelijk van de hoogte van afdrachten aan de NeVoBo. Het teamgeld wordt tegelijk met de contributie via de bank geïncasseerd.