i
i

Peuter/kleutergym

Vanaf 2,5 jaar kunnen peuters reeds actief bezig zijn met bewegen. Deelname aan de peutergymnastiek is de manier om kennis te maken met verschillende gymnastiekonderdelen en - materialen, zoals bijvoorbeeld parachute, ballen, hoepels en ringen. Dit wordt tijdens de lessen op een leuke en speelse wijze ingevuld.

Vanaf 4 jaar kunnen kleuters al echt met gymnastiek beginnen. Spelenderwijs leren zij omgaan met een bal, lopen over balken, springen, klimmen etcetera. Daarnaast is er aandacht voor de motorische ontwikkeling van het kind. Plezier en ontspanning staan voorop tijdens de gymnastieklessen. Presteren is niet belangrijk.

Beide lessen vinden plaats onder deskundige begeleiding.