i
i

Bijdrage

Deelnemende scholen worden verzocht het totaalbedrag over te maken op het rekeningnummer van Sportfederatie BEO. Dit staat vermeld op het aanmeldingsformulier.
Overige deelnemers dienen de bijdrage te betalen op de eerste avond van de Avond4daagse bij de startplaats MFC ‘De Gearte'.

Aantal avonden

Afstand per avond

Bijdrage

4

5, 10 of 15 km

€ 5,00 p.p.

1 (alleen laatste avond)

5 km

€ 3,50 p.p.