i
i

Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) voor de afdeling volleybal is verantwoordelijk voor een aantal verschillende zaken, namelijk:

  • De TC is aanspreekpunt voor alle volleyballeden;
  • De TC stelt de teamindeling op;
  • De TC organiseert selectietrainingen;
  • De TC stelt de zaalwachtschema's op;
  • De TC maakt de rijschema's voor de jeugd;
  • De TC organiseert de jaarlijkse teambesprekingen;
  • De TC organiseert diverse toernooien en evenementen.

Met betrekking tot bovenstaande zaken, kunnen de volleyballeden direct contact opnemen met één van de TC-leden. Dit kan ook via e-mail adres: tcvolleybal@sportfederatiebeo.nl
De TC voor de afdeling volleybal bestaat uit de volgende personen:

Remco Heidema

Pastoor Coendershof 19, Bakhuizen

0514-850109

Elles Reinstra-Sikkes

Heer Jacobstraat 33, Bakhuizen


Rudy de BoerJohanne v/d Pal-Lycklama à Nijeholt

A. Rampionstrjitte 39, Bakhuizen