Vervoer

Er is in gezamenlijk overleg besloten om een verplichte vergoeding in te voeren voor het vervoer van en naar de sporthallen. Per wedstrijd dienen de meerijders en/of meerijdsters bij de chauffeur af te rekenen.

Voor dit vervoer gelden de volgende tarieven:

Plaats

Bedrag

Koudum en Stavoren

€ 1,00

Balk en Workum

€ 1,25

Woudsend

€ 1,50

Blauwhuis, Heeg, Makkum, Nijland, IJlst en overig

€ 2,00