Welkom op de website van Sportfederatie BEO!

Sportfederatie BEO is gevestigd in het dorp Bakhuizen in het zuidwesten van Friesland. De naam BEO is een afkorting van
Bakhuizen
En Omstreken.

De federatie heeft drie sporten onder haar hoede, namelijk
volleybal, gymnastiek en badminton. Voor zowel jong als oud
worden trainingen of
lessen aangeboden. Daarnaast organiseert
BEO ieder jaar de Avond4daagse, waar veel kinderen en
volwassenen uit de directe omgeving aan mee doen.


De geschiedenis van BEO gaat meer dan 40 jaar terug. In die tijd bestond in het dorp alleen een voetbalvereniging. Echter, uit

onderzoek bleek dat er ook behoefte was om andere sporten te beoefenen, zoals gymnastiek en volleybal.

Drie actieve dorpsgenoten richtten vervolgens de Sportfederatie
BEO op. Tegenwoordig heeft BEO zo'n 130 leden. Sportfederatie

BEO heeft een Bestuur en daarnaast Technische Commissies voor
de drie verschillende sporten. Het Bestuur is verantwoordelijk voor
de continuïteit en reilen en zeilen van de vereniging. De Technische Commissies ondersteunen het Bestuur hierin.