i
i

Welkom op de website van Sportfederatie BEO!

Sportfederatie BEO is gevestigd in het dorp Bakhuizen in het zuidwesten van Friesland. De naam BEO is een afkorting van Bakhuizen En Omstreken.

De federatie heeft drie sporten onder haar hoede, namelijk volleybal, gymnastiek en badminton. Voor zowel jong als oud
worden trainingen of lessen aangeboden. Daarnaast organiseert BEO ieder jaar de Avond4daagse, waar veel kinderen en
volwassenen uit de directe omgeving aan mee doen.

De geschiedenis van BEO gaat meer dan 50 jaar terug. In die tijd bestond in het dorp alleen een voetbalvereniging. Echter, uit
onderzoek bleek dat er ook behoefte was om andere sporten te beoefenen, zoals gymnastiek en volleybal.

Drie actieve dorpsgenoten richtten vervolgens de Sportfederatie BEO op. Tegenwoordig heeft BEO zo'n 130 leden. Sportfederatie
BEO heeft een Bestuur en daarnaast Technische Commissies voor de drie verschillende sporten. Het Bestuur is verantwoordelijk voor
de continuïteit en reilen en zeilen van de vereniging. De Technische Commissies ondersteunen het Bestuur hierin.